Desktop

604KS

604KS

Symmetriskt tappbärande bladgångjärn med hljdjusterin +-3mm
för överfalsade dörrar (karmled). Gångjärnet pressas eller gångas i
karmens förborrade hål med dia. 6,4-6,8 mm.

Slutbleck (dörrled) rampamuff M12x20 / M6x20 med skruv.

0-25 kg: 2 gångjärn
25-50 kg: 3 gångjärn

604KS

Artikel Nummer:                   Benämning:                                      Förpackning:
604 KS                                 Gångjärn överfalsad karmled GB     128st/låda
604 KS W                            Ggj överfalsad karmled vit                 128st/låda

Metallkompaniet

Metallkompaniet, allt fabriker, butiker och snickerier behöver.

Copyright © Svenska Metallkompaniet AB 2021